DZIEŃ ADAPTACYJNY

ODBĘDZIE SIĘ 30 SIERPNIA 2019 W GODZINACH OD 9:00 DO 12:00 .

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NOWO PRZYJĘTE DO NASZEGO ŻŁOBKA WRAZ ZE SWOIMI RODZICAMI/OPIEKUNAMI.

BĘDZIE TO OKAZJA DO ZAPOZNANIA DZIECI Z OPIEKUNKAMI

ORAZ UZYSKANIA NIEZBĘDNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POBYTU MALUSZKÓW W ŻŁOBKU.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

W DNIU 3 WRZEŚNIA 2019 R. O GODZ. 15:00 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

DLA WSZYSTKICH RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY