Czuwamy nad zdrowiem i bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem i rozwojem powierzonych nam dzieci od 2,5 do 3 roku życia.
Zapewniamy przestronną salę zabaw, salę do odpoczynku oraz salę do posiłków i prac plastyczno – konstrukcyjnych.

Zapewniamy:
– zajęcia ruchowe
– zajęcia dydaktyczne
– zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne
– zabawy umuzykalniające
– zajęcia plastyczne (różne formy)
– kształtowanie nawyków kulturalno – porządkowych
– zajęcia wychowawcze i usamodzielniające
– zabawy z elementami języka angielskiego
– zabawy chustą animacyjną

Zajęcia dodatkowe (bezpłatne):
– umuzykalniające z elementami rytmiki
– zajęcia terapii logopedycznej
– zajęcia w formie zabawy z języka angielskiego

Posiadamy basen z piłkami, z którego bardzo często i chętnie korzystają nasze dzieci. Przy sprzyjającej aurze spędzamy czas na świeżym powietrzu – spacery, zabawy w ogródku, na placu zabaw (zjeżdżalnie, huśtawki, zabawy kredą, piłkami oraz chustą animacyjną).
Nasz żłobek odwiedzają teatrzyki, w których dzieci biorą aktywny udział. Organizujemy Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty, bal karnawałowy, spotkanie z Mikołajem.

MIESIĘCZNE PLANY PRACY

Plan pracy – wrzesień

Plan pracy – październik

Plan pracy listopad

Plan pracy- grudzień

Plan pracy styczeń III

Plan pracy- luty

Plan pracy- marzec

Plan pracy- kwiecień

Plan pracy- maj

GRUPA III – MISIE