RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

6.00  –   8.00    Przyjmowanie dzieci
8.00  –   8.30    Śniadanie i toaleta
8.30  –   9.30    Zajęcia i zabawy
9. 30 – 10.00    II śniadanie i toaleta
10.00 – 11.15   Zajęcia, gry i zabawy
11.15 – 11.30    Przygotowanie do obiadu
11.30 – 12.00   Obiad i toaleta
12.00 – 14.00    Leżakowanie
14.00 – 14.30    Ubieranie
14.30 – 15.00    Podwieczorek i toaleta
15.00 – 16.45    Zabawy, wydawanie dzieci rodzicom/opiekunom.

Rozkład dnia