Spotkania z logopedą skupiają się głównie na profilaktyce wad wymowy i zaburzeń mowy, a także na wspomaganiu rozwoju kompetencji językowych, które w trakcie dalszego rozwoju dziecka decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w szkole. W trakcie spotka dzieci przez zabawę uczą się przede wszystkim korygowania zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej oraz doskonalą wymowę już ukształtowaną i stymulują opóźniony rozwój mowy.
Spotkania z każdym dzieckiem oparte są na życzliwości, cierpliwości oraz dyskrecji, które w znaczny sposób wpływają u dzieci na podnoszenia pewności siebie oraz wiary we własne siły i możliwości. Grupowe zajęcia z maluszkami skupiają się głównie na planie pracy, który obejmuje:
– ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek
– ćwiczenia oddechowe
– ćwiczenia języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy
– ćwiczenia emisyjno-głosowe
– ćwiczenia z zakresu wad korekcji wad wymowy
– wywołanie głoski w izolacji
– utrwalenie głoski w wyrazach (nagłos, wygłos, śródgłos), zdaniach
– ćwiczenia wspomagające rozwój słuchu fonemowego
– ćwiczenia i zabawy z muzyką
– ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej)
– kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek
– wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, wskazywanie różnic pomiędzy gwarą a językiem polskim.

Zajęcia logopedyczne prowadzi: mgr Anna Stasiak
Zajęcia odbywają się w środę od godz. 8.30
W zajęciach uczestniczą dzieci z grupy III.

Zajęcia z terapii logopedycznej