DRODZY RODZICE!!! 

W związku z przystosowaniem strony do obowiązujących przepisów, od 4 grudnia 2020 r. wszelkie informacje dostępne będą na nowej stronie internetowej  http://zlobekbelchatow.szkolnastrona.pl/ 

Aktualna strona ulegnie stopniowemu wygaszaniu.

 

 

DRODZY RODZICE!!! 

W związku z zakończeniem okresu kwarantanny (26.10.2020 r. do godz. 00:00), od dnia 27.10.2020 r. zapraszamy ponownie wszystkie dzieci z grupy I „Krasnale”.

Jednocześnie przypominamy, iż do żłobka przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i obowiązujących procedur.

Prosimy pamiętać, że kontakt z dzieckiem chorym naraża kadrę pracującą w żłobku na możliwość zarażanie się od dziecka.  Chora opiekunka to brak opieki  nad Państwa dziećmi i konieczność zamykania, wyłączania z opieki, poszczególnych grup dziecięcych.  

Procedury wewnętrzne dotyczące postępowania w reżimie sanitarnym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19

Rodziców prosimy o:

1. Poruszanie się po Żłobku w maseczkach zasłaniających nos i usta, rękawiczkach lub dezynfekcji rąk,

2. Przestrzeganie obowiązującej odległości (1,5 m- dystans społeczny) i ilości osób w szatni (1 dziecko-1 rodzic, bez osób towarzyszących).

3. Bezwzględne dostosowanie do całodniowej organizacji pracy Żłobka.

 

komunikat

Zawiadamiamy, iż od dnia jutrzejszego tj.  22.10.2020 r. zamknięta zostaje najmłodsza grupa I (KRASNALE) w naszym żłobku, z uwagi na potwierdzony przypadek COVID-19.

Dzieci które były nieobecne dnia 15.10.2020 r. w żłobku oraz ich rodziny nie będą podlegać kwarantannie.

Z rodzicami dzieci uczęszczających do grupy skontaktują się pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie.

W godzinach popołudniowych w dniu 21.10.2020 r,  przeprowadzono dekontaminację w  budynku żłobka, dlatego też dzieci z grup II – SŁONECZKA i  III – MISIE  przychodzą do żłobka w czwartek 22.10.2020 r.

 

 

 

DRODZY RODZICE!!! 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W ŻŁOBKU:

12 1020 3958 0000 9102 0268 0536 

PRZELEW NALEŻY OPISAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

IMIĘ NAZWISKO DZIECKA,

OPŁATA STAŁA (KWOTA),

WYŻYWIENIE (KWOTA),

ODSETKI (KWOTA)

 

PROSIMY DOCHOWAĆ STARANNOŚCI WE WPŁATACH, NIE DOKONYWAĆ NADPŁAT ORAZ ZACHOWAĆ TERMIN DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA, GDYŻ STOSUJĄ SIĘ PAŃSTWO DO UMÓW, KTÓRE ZOSTAŁY PODPISANE. 

 

 

 

 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31.08.2020 r. :

     GRUPA I „KRASNALE” – GODZ. 11:00

     GRUPA II „SŁONECZKA” – GODZ. 13:00

     GRUPA III „MISIE” – GODZ. 14:00

PROSIMY ABY NA SPOTKANIE PRZYSZEDŁ TYLKO JEDEN Z RODZICÓW (BEZ DZIECI). 

W ŻŁOBKU OBOWIĄZUJĄ ZASADY REŻIMU SANITARNEGO tj. DEZYNFEKCJA RĄK, MASECZKA ZASŁANIAJĄCA USTA I NOS, ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO (1,5 m)        

UWAGA RODZICE!!!

W DNIACH OD 3 SIERPNIA DO 6 SIERPNIA 2020R. W GODZINACH OD 9:00 DO 13:00, W SIEDZIBIE ŻŁOBKA BĘDĄ PODPISYWANE UMOWY NA ŚWIADCZENIE OPIEKI W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

DRODZY RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021 !!!

Z UWAGI NA COVID-19 I PRACĘ W OBOWIĄZUJĄCYM REŻIMIE SANITARNYM, UMOWY Z RODZICAMI BĘDĄ PODPISYWANE W MIESIĄCU SIERPNIU.

DOKŁADNE DATY I GODZINY PODPISYWANIA UMÓW ZOSTANĄ PODANE  W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. 

Rekrutacja 2020/2021!!!

PO POTWIERDZENIU PRZEZ RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH, WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU, LISTY ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE.

PODSUMOWANIE REKRUTACJI 2020/2021

NA NOWY ROK SZKOLNY, DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „JAŚ I MAŁGOSIA”, PRZYJĘTO 75 DZIECI.

  • GRUPA I „KRASNALE” – 19 DZIECI (LISTA REZERWOWA: 15 DZIECI)

  • GRUPA II  „SŁONECZKA”- 28 DZIECI (LISTA REZERWOWA: 19 DZIECI)

 • GRUPA III „MISIE” – 28 DZIECI (LISTA REZERWOWA: 6 DZIECI)

REZYGNACJA Z MIEJSCA W ŻŁOBKU – 2 DZIECI.

W PRZYPADKU ZWOLNIENIA MIEJSCA W DANEJ GRUPIE WIEKOWEJ, BĘDZIE PRZYJĘTE KOLEJNE DZIECKO Z LISTY REZERWOWEJ Z TEJ GRUPY. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU PODPISANIA UMÓW ZOSTANIE PODANA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

PROSIMY ŚLEDZIĆ NA BIEŻĄCO NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ.

Rekrutacja 2020/2021!!!

Dnia 29 maja 2020 r. ŻŁOBEK MIEJSKI „JAŚ I MAŁGOSIA” zakończył przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021.

W dniu 8 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej.

Łącznie do Żłobka wpłynęło 120 wniosków.

Do przyjęcia na nowy rok szkolny 2020/2021 zakwalifikowano 75 dzieci,

42 wpisano na listy rezerwowe przypisane do grup wiekowych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia zostali poinformowani telefonicznie.

Obecnie twa potwierdzanie przez rodziców, woli przyjęcia dziecka do Żłobka.

O wynikach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

DRODZY RODZICE!!!

OD 25 MAJA 2020 r. ŻŁOBEK MIEJSKI „JAŚ I MAŁGOSIA” WZNAWIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ.

OD 1 CZERWCA RODZICE MOGĄ WCHODZIĆ 

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ  DO :

  • ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA ( TELEFONICZNIE LUB MAILOWO) ZE WSKAZANIEM DOKŁADNEGO TERMINU POWROTU DO PLACÓWKI. 
  • ZAPOZNANIA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI WEWNĘTRZNYMI DOTYCZĄCYMI POSTĘPOWANIA W NOWYM REŻIMIE SANITARNYM ZWIĄZANYM Z COVID-19
  •  DOSTARCZENIA WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI, W DNIU PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA.
 • PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA DO GODZ. 8:00 I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA DO GODZ. 16:00  (OD 16:00 DO 17:00- DEZYNFEKCJA SAL PO WYJŚCIU DZIECI)

W RAZIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO ŻŁOBKA, PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY:

507 015 604

510 070 879

OD 1 CZERWCA RODZICE MOGĄ WCHODZIĆ DO SZATNI Z DZIECKIEM.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DZIECI I NASZE, PROSIMY RODZICÓW O PRZESTRZEGANIE ZASAD REŻIMU SANITARNEGO:

  • PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE,
  • PODCZAS PRZEBYWANIA W BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ USTA I NOS NP. MASECZKĄ, 
 • W SZATNI MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO JEDEN RODZIC Z DZIECKIEM,

UWAGA!

REKRUTACJA 2020/2021

W ZWIĄZKU Z PRZEDŁUŻAJĄCYM SIĘ ZAMKNIĘCIEM ŻŁOBKA I OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ BEZPOŚREDNIEGO PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH,  DOPUSZCZAMY MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMĘ  ePUAP.

PROSIMY O SKŁADANIE TĄ DROGĄ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW, ZŁOŻENIE WSZYSTKICH  WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW WRAZ Z PODPISAMI RODZICÓW,PIECZĄTKAMI ZAKŁADÓW PRACY POTWIERDZAJĄCYMI ZATRUDNIENIE, itd. TO PROPOZYCJA DLA RODZICÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ JUŻ PROFIL ZAUFANY. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE „DLA RODZICÓW”.

DLA TYCH RODZICÓW,KTÓRZY NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI WYSŁANIA DOKUMENTÓW PRZEZ PLATFORMĘ ePUAP POZOSTAJE OSOBISTE DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW DO ŻŁOBKA, PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY. CHCEMY, DZIĘKI TEMU UNIKNĄĆ GROMADZENIA SIĘ WIELU OSÓB W JEDNYM MIEJSCU. PROSIMY O ZAPAKOWANIE DOKUMENTÓW W FOLIOWĄ KOSZULKĘ.

Kontakt telefoniczny:

44 6325374; 507 015 604; 510 070 879

DRODZY RODZICE!!!

W ZWIĄZKU Z NOWYMI WYTYCZNYMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO, MUSIMY DOSTOSOWAĆ BUDYNEK DO NOWYCH WYMAGAŃ W WYSOKIM REŻIMIE SANITARNYM, ABY MÓC ZAPEWNIĆ PAŃSTWA DZIECIOM BEZPIECZNE WARUNKI POBYTU.                            W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ŻŁOBEK WZNOWI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W DNIU 25 MAJA 2020 R.

O wszelkich zmianach związanych z otwarciem placówki będziemy informować na bieżąco.

UWAGA RODZICE!!!

PROSIMY CHWILOWO NIE DOKONYWAĆ ŻADNYCH WPŁAT NA KONTO ŻŁOBKA .

 

 

DRODZY RODZICE!!!

W związku z minimalną liczbą dzieci zadeklarowanych od 6 maja 2020 r.

Żłobek Miejski „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie

wznawia swoją działalność od 11 maja 2020 r.

O wszelkich zmianach związanych z otwarciem placówki będziemy informować na bieżąco.

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI I RODZICÓW!

SZANOWNI PAŃSTWO!

Na konferencji prasowej w dniu 29 kwietnia br. Pan Premier Mateusz Morawiecki oraz Pan Minister Łukasz Szumowski przedstawili szczegóły dotyczące drugiego etapu znoszenia restrykcji wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w Polsce.
Z informacji przekazanych wynika, że od 6 maja br. będą mogły wznowić funkcjonowanie instytucje opieki nad dziećmi do lat 3. Koniecznie będzie jednak utrzymanie w nich reżimu sanitarnego, a zorganizowanie pomocy opiekuńczej możliwe będzie dla tych dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o informację zwrotną dotyczącą wskazania terminu rozpoczęcia opieki i godzin pobytu dziecka w placówce.

Prosimy o rozważne, przemyślane i odpowiedzialne decyzje, związane z wysłaniem dziecka do żłobka, występującymi zagrożeniami i czynnikami ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, rodziców, jak innych domowników.  Zgodnie z wytycznymi i ze względu na zagrożenie, zdajemy sobie sprawę, że liczba miejsc                 w żłobku będzie ograniczona i nie zapewnimy opieki wszystkim dzieciom zapisanym do żłobka.

            Deklarację prosimy składać drogą mailową:
jasimalgosia@zlobek.belchatow.pl najpóźniej do 4 maja 2020 r. do godz. 9:00.

 

DRODZY RODZICE!!!

Żłobek Miejski „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie

zawiesza swoją działalność do odwołania.

 

      Codziennie jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów :

  • 510 070 879

 • 507 015 604

 

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-zawieszenie-zajec-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach- oswiatowych

Zachęcamy do śledzenia stron:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 https://gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania placówki będziemy informować na bieżąco.